Logopedia


"Dzieci dotknięte wadami wymowy mają zwykle gorsze wyniki w nauce, stają się z biegiem czasu nieśmiałe, zamknięte w sobie, mają utrudniony kontakt z innymi. Z tego powodu maleją ich szanse na aktywny udział i sukces w życiu prywatnym i zawodowym.

Największe szanse powodzenia terapii mają dzieci będące pod systematyczną opieką logopedyczną od 4 roku życia. Natomiast należy pamiętać, że dzieci ryzyka "zaburzeń mowy" muszą być objęte jeszcze wcześniej szczególną profilaktyką i stymulacją logopedyczną w środowisku rodzinnym i przedszkolnym pod nadzorem logopedy."

Prywatna praktyka logopedyczna


image

• korekcja wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

• indywidualne i grupowe (maks. 5 osób) zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem profesjonalnych i multimedialnych urządzeń

• logorytmika – połączenie terapii logopedycznej z rytmiką

• program ćwiczeń dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka

Pomoc edukacyjna


image

• konsultacje (indywidualne i grupowe) dla uczniów i studentów związane z pracami pisemnymi

• sprawdzanie i korekta prac dyplomowych

• korepetycje z języka polskiego dla uczniów szkół każdego typu

• pomoc dla dysortografów

• przygotowanie do matur

Opieka i inne


image

• dzienna opieka nad dziećmi w okresie wakacyjnym (posiadam referencje)

• pomoc w sporządzaniu pism urzędowych